...
Oblicz ratę kalkulatorem
I wnioskuj przez internet
Kredyty hipoteczne
Kwota kredytu
Okres spłaty lat
Najchętniej wybierane oferty
Prowizja:
0%
RRSO:
5.65%
Rata:
1987.26PLN
PKO Bank Polski: PKO KREDYT WŁASNY KĄT HIPOTECZNY
10527
Osób wybrało tę ofertę
SPRAWDŹ OFERTĘ KREDYTU
1
Wysokość raty
1987.26 PLN
Oprocentowanie nominalne
5,50%
Oprocentowanie rzeczywiste
5.65%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 2.03.2021 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 85 918,26 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 71 686,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 315 918,26 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynosi 1 003,38 zł, następne po 905,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 008,50 zł i ostatnia rata wynosi 993,17zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Pozostałe oferty
Prowizja:
0%
RRSO:
3.9%
Rata:
1636.83PLN
Citi Handlowy: Kredyt hipoteczny
7911
Osób wybrało tę ofertę
SPRAWDŹ OFERTĘ KREDYTU
2
Wysokość raty
1636.83 PLN
Oprocentowanie nominalne
3,83%
Oprocentowanie rzeczywiste
3.9%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,59% przy następujących założeniach: okres kredytowania 22 lata, całkowita kwota kredytu 360 000 zł, oprocentowanie zmienne 3,40%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,71% oraz marża 1,69% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 158 248 zł, w tym: prowizja 1%, tj. 3600 zł, odsetki 158 029, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 518 248zł, płatna w 264 ratach miesięcznych, równych w wysokości 1960 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 01.03.2019 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Prowizja:
1,99%
RRSO:
5.08%
Rata:
1870.71PLN
Pekao SA: Bank Pekao S.A. kredyt hipoteczny
7995
Osób wybrało tę ofertę
SPRAWDŹ OFERTĘ KREDYTU
3
Wysokość raty
1870.71 PLN
Oprocentowanie nominalne
4,79%
Oprocentowanie rzeczywiste
5.08%
Prowizja
1,99%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,18% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 230 423 zł, kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny 27%, zmienne oprocentowanie kredytu 4,65% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1329,29zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1204,22 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 359 599,51 zł, całkowity koszt kredytu 129 176,51 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 230,42 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,99% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na 3 lutego 2020 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego i kredytu hipotecznego udzielanego w ramach pakietu Eurokonto Hipoteczne Plus jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Prowizja:
0%
RRSO:
5.36%
Rata:
1928.38PLN
Millennium: Kredyt hipoteczny
7037
Osób wybrało tę ofertę
SPRAWDŹ OFERTĘ KREDYTU
4
Wysokość raty
1928.38 PLN
Oprocentowanie nominalne
5,23%
Oprocentowanie rzeczywiste
5.36%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,56% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,72% (według stanu na dzień 31.07.2019r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 280 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 496 932,92 zł, oprocentowanie zmienne 4,02%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 216 932,92 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 194 647,19 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 398 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 9 048 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 11 620,73 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 29 lat, rata kredytu 1 363,93 zł, liczba rat 348. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 340 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.
Prowizja:
0%
RRSO:
5.91%
Rata:
2042.5PLN
BNP Paribas: BNP Kredyt Hipoteczny
5568
Osób wybrało tę ofertę
SPRAWDŹ OFERTĘ KREDYTU
5
Wysokość raty
2042.5 PLN
Oprocentowanie nominalne
5,75%
Oprocentowanie rzeczywiste
5.91%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,50%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 450 000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 320 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,32 % w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,72% wg stanu na dzień 15.10.2019 r. oraz marża 1,60% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 179 607,73 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 151 694,38 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1 993,07 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 22 630,68 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 499 607,73 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach po 1 837,28 zł (w pierwszych 5 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1 574.58 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15 października 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem celowym, który można wykorzystać na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Klient może zatem ubiegać się o kredyt na sfinansowanie kupna mieszkania, domu, działki, lokalu użytkowego, a także na budowę domu lub przeprowadzenia remontu. Kredyt hipoteczny korzysta z zabezpieczenia spłaty, jakim jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku.

Przygotowując się do wnioskowania o kredyt hipoteczny, musisz pamiętać o tym, że to zobowiązanie, które wyróżnia się dokładną weryfikacją klienta, a także licznymi dokumentami, które będą wiązały się z kupowaną nieruchomością. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego to: dowód osobisty, wypełniony wniosek o przyznanie kredytu, oświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o pracodawcy o zatrudnieniu, wycena nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna, dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości.

Wkład własny. W których bankach ?

Banki nie udzielają kredytów na 100% wartości nieruchomości. Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, minimalny wkład własny wyniesie obecnie co najmniej 10% wartości nieruchomości. Kredyt taki dostaniesz pod warunkiem skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia. Z oferty takiej możesz skorzystać m.in. w Banku Millennium, Santander Bank Polska, Alior Banku, Credit Agricole lub mBanku. O 15% wkładu poprosi cię Bank Pekao SA. Minimalny wkład własny na poziomie 20% musisz posiadać, jeśli chcesz starać się o kredyt w PKO BP lub BNP Paribas. Bank ING wymaga 30% wkładu własnego, a BOŚ Bank poprosi o wniesienie aż 40% wartości kupowanej lub budowanej nieruchomości.

 

Wkład
własny

Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, wkład własny jest obecnie niezbędny. W przypadku kredytu na budowę domu działka budowlana, której jesteś właścicielem, będzie stanowić wkład własny. Działka jako wkład własny zostanie przyjęta przez bank, jeśli nie jest kredytowana lub jej wartość będzie znacznie wyższa niż aktualne saldo zadłużenia. Wartość działki i domu po zakończeniu inwestycji potwierdzi wycena nieruchomości. W innym przypadku bank będzie wymagał wniesienia wkładu własnego w gotówce.

 

Czy rodzaj umowy ma wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego ?

Kredyt hipoteczny a umowa o pracę, to rozwiązanie najbardziej preferowane przez banki. Kredytobiorcy z umową o pracę muszą spełnić najmniej formalności, aby otrzymać kredyt hipoteczny. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony musisz przepracować minimum 3 miesiące. Jeśli masz umowę na czas określony minimalny staż pracy to około 6 miesięcy. Umowa na czas określony powinna obowiązywać przynajmniej 6 miesięcy do przodu. W zależności od wewnętrznych procedur banku możesz się spotkać z dodatkowymi wymogami, np. bank nie będzie honorował pierwszej umowy lub poprosi Cię o przedstawienie promesy od pracodawcy z informacją, że obecna umowa zostanie przedłużona.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wymaga zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Poza ustanowieniem hipoteki konieczne jest także wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. W tej chwili nie ma na rynku oferty, która pozwoliłaby całkowicie zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego w ten sposób. Klient banku może jednak samodzielnie zdecydować o tym, czy jest chętny wykupić dodatkową polisę na życie, która także stanie się zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego.

Marża kredytowa – co to jest?

To ważny element składowy jego oprocentowania. To wartość zależna od polityki banku udzielającego kredytu. Może być obniżona, jeśli na przykład dysponujesz wysokim wkładem własnym na kredyt lub korzystasz z dodatkowych produktów bankowych przy okazji podpisywania umowy kredytowej. Do marży doliczana jest np. stawka WIBOR 3M, aby określić oprocentowanie udzielanego zobowiązania kredytowego.

Prowizja od udzielenia kredytu

Oprócz marży wartością zależną od banku, a mocno wpływającą na koszty kredytowania, jest prowizja. Może być płacona jednorazowo przy zaciąganiu zobowiązania lub też podlegać kredytowaniu – w tym drugim przypadku zostanie rozłożona na kolejne raty kapitałowo-odsetkowe, jakie będziesz spłacać w okresie kredytowania. Bardzo często prowizja bankowa przy zaciąganiu kredytu hipotecznego traktowana jest jako swoista jednorazowa opłata związana z przystąpieniem klienta

 

Aby spełnić wszystkie warunki kredytu hipotecznego, musisz dostarczyć wymagane przez bank dokumenty. Do uzyskania zobowiązania na hipotekę będziesz potrzebować dowodu osobistego, drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a także podstawowych dokumentów finansowych. Należą do nich m. in. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, które wystawiane jest przez pracodawcę, wyciąg z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy, na które wpływa wynagrodzenie oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane składki.

W przypadku małżeństw konieczne może być dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa oraz umowy rozdzielności majątkowej, jeśli została podpisana przez małżonków. Zawarcie umowy kredytu będzie wymagało zweryfikowania w banku tożsamości kredytobiorcy czy kredytobiorców, dlatego dowód osobisty weź ze sobą również na podpisanie umowy.

Zasadniczo dokumenty wymagane do wniosku kredytowego można podzielić na dwie kategorie:

 • związane z kredytobiorcą i jego bieżącą sytuacją finansową,
 • związane z kredytowaną nieruchomością, stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego.

Wśród dokumentów związanych z kredytobiorcą, które składane są wraz z wnioskiem o kredyt, trzeba wymienić:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem – zwykle dowód osobisty, ale banki wymagają również złożenia dodatkowego dokumentu dla weryfikacji tożsamości, np. paszportu.
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej – osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych powinny przedstawić wszystkie posiadane umowy i rachunki, klienci pracujący na podstawie umów o pracę przedstawią zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia (na druku bankowym), osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami i podobne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, a emeryci czy renciści muszą dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny odcinek renty lub emerytury czy ostatni dokument waloryzacyjny.

Banki poproszą ponadto właściciela firmy o PIT potwierdzający dochód za rok ubiegły, numer NIP i REGON. Niektóre wymagają od wszystkich kredytobiorców, bez względu na źródło pozyskiwanych dochodów, przedstawienia wyciągów z konta, potwierdzających otrzymywane wynagrodzenie, czy PIT-u z ubiegłego roku.

Ponadto trzeba przedstawić wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, tj.:

 • operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające własność zbywcy domu czy mieszkania do nieruchomości.

Jeśli mieszkanie czy dom pochodzą z rynku pierwotnego, to jako kredytobiorca do wniosku kredytowego musisz dołączyć:

 • numer księgi wieczystej;
 • umowę deweloperską, umowę darowizny, umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego lub umowy cywilnoprawnej, umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowę rezerwacyjną w formie cywilnoprawnej – dokument potwierdzający warunki transakcji;
 • promesę bankową o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – tylko w przypadku, gdy nieruchomość od dewelopera lub ze spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką;
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe zaliczki lub wpłaty na rzecz dewelopera czy spółdzielni;
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym mieści się lokal – tylko w przypadku kupna mieszkania;
 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku zakupu nowego domu.

Nieco inne dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości dostarczysz, gdy za kredyt hipoteczny zechcesz kupić mieszkanie lub dom z rynku wtórnego. Wówczas do wniosku kredytowego dołączysz:

 • numer księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal – w przypadku prawa spółdzielczego do nieruchomości bez założonej księgi wieczystej;
 • umowę darowizny, jeśli to ona była podstawą nabycia nieruchomości;
 • umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości, w formie notarialnej lub umowy cywilnoprawnej;
 • informację z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania, w przypadku nieruchomości obciążonej już hipoteką.

Oceń nasz ranking

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

ocena 0 / 5. Ilość oddanych głosów : 0

Nikt jeszcze nie ocenił. Bądź pierwszy

Twojportfel.eu - Rankingi produktów finansowych
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.