...
Oblicz ratę kalkulatorem
I wnioskuj przez internet
Kredyty hipoteczne
Kwota kredytu
Okres spłaty lat
Najchętniej wybierane oferty
Prowizja:
0%
RRSO:
9.41%
Rata:
2821.22PLN
PKO Bank Polski: PKO KREDYT WŁASNY KĄT HIPOTECZNY
10623
Osoby wybrały tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
1
Wysokość raty
2821.22 PLN
Oprocentowanie nominalne
9,02%
Oprocentowanie rzeczywiste
9.41%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,41% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 7,39% rok (w 1. roku), 8,22%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,29%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 1,93% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,88%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok i marża 1,93%; całkowity koszt kredytu 478 147,35 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 459 561,86 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 767 553,35 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 2 066,28 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 224,62 zł, od 6. roku po 2 340,82 zł i ostatnia rata wyniesie 1 755,08 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.06.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Pozostałe oferty
Prowizja:
1%
RRSO:
3.54%
Rata:
1567.71PLN
Citi Handlowy: Kredyt hipoteczny
14
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
2
Wysokość raty
1567.71 PLN
Oprocentowanie nominalne
3.40%
Oprocentowanie rzeczywiste
3.54%
Prowizja
1%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,59% przy następujących założeniach: okres kredytowania 22 lata, całkowita kwota kredytu 360 000 zł, oprocentowanie zmienne 3,40%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,71% oraz marża 1,69% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 158 248 zł, w tym: prowizja 1%, tj. 3600 zł, odsetki 158 029, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 518 248zł, płatna w 264 ratach miesięcznych, równych w wysokości 1960 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 01.03.2019 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Prowizja:
0%
RRSO:
7.67%
Rata:
2425.72PLN
ING Bank Śląski: ING Bank Śląski kredyt hipoteczny
3278
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
3
Wysokość raty
2425.72 PLN
Oprocentowanie nominalne
7,41%
Oprocentowanie rzeczywiste
7.67%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7.98%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Wakacyjna oferta - łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 590 018,28 zł, oprocentowanie stałe 7,41%, całkowity koszt kredytu 326 818,28 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 315 487,85 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 243,16, 300 miesięcznych uśrednionych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 928,95 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 800,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-08-07 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.
Prowizja:
2,20%
RRSO:
8.51%
Rata:
2614.71PLN
BOŚ Bank: BOŚ Bank Kredyt hipoteczny ekologiczny
3472
Osoby wybrały tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
4
Wysokość raty
2614.71 PLN
Oprocentowanie nominalne
7,96%
Oprocentowanie rzeczywiste
8.51%
Prowizja
2,20%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 22.02.2023 r. wynosi 9,42 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 300 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,75% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 22.02.2023 r. wynosi 7%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,75 p.p., LTV 80%1. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20 % od kwoty kredytu tj. 6 600 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 8906 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2673,41 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2466,43 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 756 695,88 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.
Prowizja:
0%
RRSO:
9.26%
Rata:
2786.01PLN
Citi Handlowy: Kredyt hipoteczny
60
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
5
Wysokość raty
2786.01 PLN
Oprocentowanie nominalne
8,88%
Oprocentowanie rzeczywiste
9.26%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,25% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 400 000 zł, oprocentowanie zmienne 8.88%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 6.90% oraz marża 1.98%. Całkowity koszt kredytu 597 812 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 597 193 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 998 412 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3 324 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 27.06.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie oraz wysokość kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Prowizja:
0%
RRSO:
9.59%
Rata:
2864.16PLN
Pekao SA: Bank Pekao S.A. kredyt hipoteczny
8088
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
6
Wysokość raty
2864.16 PLN
Oprocentowanie nominalne
9,19%
Oprocentowanie rzeczywiste
9.59%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,61% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 8,84% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 534,71 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 768 267,54 zł, całkowity koszt kredytu 468 141,54 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 454 384,01 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 12 lipca 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie.
Prowizja:
2%
RRSO:
9.78%
Rata:
2908.54PLN
Santander Bank Polska: Santander Bank Polska kredyt mieszkaniowy - klient zewnętrzny (Oprocentowanie stałe przez 5 lat 9,10%)
1327
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
7
Wysokość raty
2908.54 PLN
Oprocentowanie nominalne
9,14%
Oprocentowanie rzeczywiste
9.78%
Prowizja
2%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,88%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 278 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 303 105,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 740 439,56 zł, oprocentowanie zmienne 8,95% w skali roku, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 6,90% z dnia 6.04.2023 r. oraz marża 2,050 p.p. całkowity koszt kredytu 437 334,56 zł w tym: odsetki 416 621,80 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 13 073,28 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 605 240,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem 480 zł (dotyczy mieszkania), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego dla Kredytobiorcy: 360,00 zł, opłata za kartę kredytową 450,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka 6 130,48 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort 2 723,60 zł. 278 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 589,35 zł, ostatnia rata 2 476,85 zł. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Prowizja:
0%
RRSO:
10.48%
Rata:
3071.5PLN
Alior Bank: Kredyt hipoteczny Megahipoteka Alior Bank
1338
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
8
Wysokość raty
3071.5 PLN
Oprocentowanie nominalne
10%
Oprocentowanie rzeczywiste
10.48%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,89% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 336 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 346 000 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 86,5%, oprocentowanie zmienne: 9,10%; na oprocentowanie składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M wynoszący 6,90% oraz marża 2,20% w okresie spłaty kredytu; całkowity koszt kredytu: 687 667,34 zł, w tym odsetki 611 448,15 zł, prowizja 0,00 zł (0%), ubezpieczenie na życie: 17 300,00 (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego przez Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 48 780,19 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 9 520,00 zł; koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1 033 667,34 zł. Kredyt Megahipoteka jest płatny w 336 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 2 849,56 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Prowizja:
0%
RRSO:
12.39%
Rata:
3527.57PLN
mBank: mBank kredyt hipoteczny - oferta "Spełnij marzenia"
2706
Osób wybrało tę ofertę
ZAPYTAJ O KREDYT
9
Wysokość raty
3527.57 PLN
Oprocentowanie nominalne
11,73%
Oprocentowanie rzeczywiste
12.39%
Prowizja
0%
Ubezpieczenie kredytu
0%
Uwagi
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się różnić względem aktualnej oferty danej instytucji.
Przykład reprezentatywny

Wniosek o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem celowym, który można wykorzystać na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Klient może zatem ubiegać się o kredyt na sfinansowanie kupna mieszkania, domu, działki, lokalu użytkowego, a także na budowę domu lub przeprowadzenia remontu. Kredyt hipoteczny korzysta z zabezpieczenia spłaty, jakim jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku.

Przygotowując się do wnioskowania o kredyt hipoteczny, musisz pamiętać o tym, że to zobowiązanie, które wyróżnia się dokładną weryfikacją klienta, a także licznymi dokumentami, które będą wiązały się z kupowaną nieruchomością. Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego to: dowód osobisty, wypełniony wniosek o przyznanie kredytu, oświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o pracodawcy o zatrudnieniu, wycena nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna, dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości.

Wkład własny. W których bankach ?

Banki nie udzielają kredytów na 100% wartości nieruchomości. Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, minimalny wkład własny wyniesie obecnie co najmniej 10% wartości nieruchomości. Kredyt taki dostaniesz pod warunkiem skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia. Z oferty takiej możesz skorzystać m.in. w Banku Millennium, Santander Bank Polska, Alior Banku, Credit Agricole lub mBanku. O 15% wkładu poprosi cię Bank Pekao SA. Minimalny wkład własny na poziomie 20% musisz posiadać, jeśli chcesz starać się o kredyt w PKO BP lub BNP Paribas. Bank ING wymaga 30% wkładu własnego, a BOŚ Bank poprosi o wniesienie aż 40% wartości kupowanej lub budowanej nieruchomości.

 

Wkład
własny

Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, wkład własny jest obecnie niezbędny. W przypadku kredytu na budowę domu działka budowlana, której jesteś właścicielem, będzie stanowić wkład własny. Działka jako wkład własny zostanie przyjęta przez bank, jeśli nie jest kredytowana lub jej wartość będzie znacznie wyższa niż aktualne saldo zadłużenia. Wartość działki i domu po zakończeniu inwestycji potwierdzi wycena nieruchomości. W innym przypadku bank będzie wymagał wniesienia wkładu własnego w gotówce.

 

Czy rodzaj umowy ma wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego ?

Kredyt hipoteczny a umowa o pracę, to rozwiązanie najbardziej preferowane przez banki. Kredytobiorcy z umową o pracę muszą spełnić najmniej formalności, aby otrzymać kredyt hipoteczny. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony musisz przepracować minimum 3 miesiące. Jeśli masz umowę na czas określony minimalny staż pracy to około 6 miesięcy. Umowa na czas określony powinna obowiązywać przynajmniej 6 miesięcy do przodu. W zależności od wewnętrznych procedur banku możesz się spotkać z dodatkowymi wymogami, np. bank nie będzie honorował pierwszej umowy lub poprosi Cię o przedstawienie promesy od pracodawcy z informacją, że obecna umowa zostanie przedłużona.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wymaga zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Poza ustanowieniem hipoteki konieczne jest także wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. W tej chwili nie ma na rynku oferty, która pozwoliłaby całkowicie zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego w ten sposób. Klient banku może jednak samodzielnie zdecydować o tym, czy jest chętny wykupić dodatkową polisę na życie, która także stanie się zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego.

Marża kredytowa – co to jest?

To ważny element składowy jego oprocentowania. To wartość zależna od polityki banku udzielającego kredytu. Może być obniżona, jeśli na przykład dysponujesz wysokim wkładem własnym na kredyt lub korzystasz z dodatkowych produktów bankowych przy okazji podpisywania umowy kredytowej. Do marży doliczana jest np. stawka WIBOR 3M, aby określić oprocentowanie udzielanego zobowiązania kredytowego.

Prowizja od udzielenia kredytu

Oprócz marży wartością zależną od banku, a mocno wpływającą na koszty kredytowania, jest prowizja. Może być płacona jednorazowo przy zaciąganiu zobowiązania lub też podlegać kredytowaniu – w tym drugim przypadku zostanie rozłożona na kolejne raty kapitałowo-odsetkowe, jakie będziesz spłacać w okresie kredytowania. Bardzo często prowizja bankowa przy zaciąganiu kredytu hipotecznego traktowana jest jako swoista jednorazowa opłata związana z przystąpieniem klienta

 

Aby spełnić wszystkie warunki kredytu hipotecznego, musisz dostarczyć wymagane przez bank dokumenty. Do uzyskania zobowiązania na hipotekę będziesz potrzebować dowodu osobistego, drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a także podstawowych dokumentów finansowych. Należą do nich m. in. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, które wystawiane jest przez pracodawcę, wyciąg z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy, na które wpływa wynagrodzenie oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane składki.

W przypadku małżeństw konieczne może być dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa oraz umowy rozdzielności majątkowej, jeśli została podpisana przez małżonków. Zawarcie umowy kredytu będzie wymagało zweryfikowania w banku tożsamości kredytobiorcy czy kredytobiorców, dlatego dowód osobisty weź ze sobą również na podpisanie umowy.

Zasadniczo dokumenty wymagane do wniosku kredytowego można podzielić na dwie kategorie:

 • związane z kredytobiorcą i jego bieżącą sytuacją finansową,
 • związane z kredytowaną nieruchomością, stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego.

Wśród dokumentów związanych z kredytobiorcą, które składane są wraz z wnioskiem o kredyt, trzeba wymienić:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem – zwykle dowód osobisty, ale banki wymagają również złożenia dodatkowego dokumentu dla weryfikacji tożsamości, np. paszportu.
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej – osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych powinny przedstawić wszystkie posiadane umowy i rachunki, klienci pracujący na podstawie umów o pracę przedstawią zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia (na druku bankowym), osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami i podobne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, a emeryci czy renciści muszą dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny odcinek renty lub emerytury czy ostatni dokument waloryzacyjny.

Banki poproszą ponadto właściciela firmy o PIT potwierdzający dochód za rok ubiegły, numer NIP i REGON. Niektóre wymagają od wszystkich kredytobiorców, bez względu na źródło pozyskiwanych dochodów, przedstawienia wyciągów z konta, potwierdzających otrzymywane wynagrodzenie, czy PIT-u z ubiegłego roku.

Ponadto trzeba przedstawić wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, tj.:

 • operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające własność zbywcy domu czy mieszkania do nieruchomości.

Jeśli mieszkanie czy dom pochodzą z rynku pierwotnego, to jako kredytobiorca do wniosku kredytowego musisz dołączyć:

 • numer księgi wieczystej;
 • umowę deweloperską, umowę darowizny, umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego lub umowy cywilnoprawnej, umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowę rezerwacyjną w formie cywilnoprawnej – dokument potwierdzający warunki transakcji;
 • promesę bankową o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – tylko w przypadku, gdy nieruchomość od dewelopera lub ze spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką;
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe zaliczki lub wpłaty na rzecz dewelopera czy spółdzielni;
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym mieści się lokal – tylko w przypadku kupna mieszkania;
 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku zakupu nowego domu.

Nieco inne dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości dostarczysz, gdy za kredyt hipoteczny zechcesz kupić mieszkanie lub dom z rynku wtórnego. Wówczas do wniosku kredytowego dołączysz:

 • numer księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal – w przypadku prawa spółdzielczego do nieruchomości bez założonej księgi wieczystej;
 • umowę darowizny, jeśli to ona była podstawą nabycia nieruchomości;
 • umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości, w formie notarialnej lub umowy cywilnoprawnej;
 • informację z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania, w przypadku nieruchomości obciążonej już hipoteką.

Oceń nasz ranking

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

ocena 0 / 5. Ilość oddanych głosów : 0

Nikt jeszcze nie ocenił. Bądź pierwszy

Twojportfel.eu - Rankingi produktów finansowych 2024
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart